Tarief sterilisatie van de man

Wijziging tarief vasectomie

Recentelijk hebben wij ons nieuwe contract met zorgverzekeraar VGZ voor het jaar 2020 getekend en is ons tarief gewijzigd naar € 407,-. In dit bedrag is de zaadcontrole na 3 maanden inbegrepen.