Wat is een zaadcontrole?

zaadcontrole na sterilisatie

Na iedere sterilisatie van de man hoort een spermacontrole te worden uitgevoerd. Dit om te beoordelen of alle levende zaadcellen – na de behandeling – uit het lichaam zijn verdwenen.
Met deze controle wordt bekeken of de gesteriliseerde man inderdaad steriel (=onvruchtbaar) is.
De richtlijnen voor de uitvoering van deze zaadcontrole zijn minimaal 3 maanden ná de sterilisatie en na minimaal 25 zaadlozingen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie).

wanneer mag een zaadcontrole worden uitgevoerd?

Na iedere sterilisatie van de man hoort een zaadcontrole te worden uitgevoerd. Dit om te beoordelen of alle levende zaadcellen – na de behandeling – uit het lichaam zijn verdwenen.
Met deze controle wordt bekeken of de gesteriliseerde man inderdaad steriel/onvruchtbaar is.
De richtlijnen voor de uitvoering hiervan zijn:
– minimaal 3 maanden na de sterilisatie en
– na minimaal 25 zaadlozingen

Mannen vinden het erg prettig dat wij zaadcontroles in eigen beheer uitvoeren. Ervaringen van ‘elders’ leert dat niet iedere man naderhand zo’n controle laat doen. Onze service werkt hierin drempelverlagend.

waarop zijn deze richtlijnen gebaseerd?

Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).
In het lichaam van de man hebben zaadcellen gemiddeld een levensduur van ongeveer 75 dagen.
Zaadcellen verlaten het lichaam met een zaadlozing.
Er zijn dus 2 manieren waarop het aantal zaadcellen kan afnemen:
– met de tijd (afsterving)
– door een zaadlozing.
Na een sterilisatie moeten de tientallen miljoenen zaadcellen, die nog in de beide restanten zaadleider aanwezig zijn, het lichaam verlaten. Dit verloopt via een logaritmische schaal: bij de eerste zaadlozing verdwijnen de meeste zaadcellen (miljoenen tegelijk) uit het lichaam, later gaat het nog om honderdduizenden, duizenden, honderdtallen etc.

Dit is erg te vergelijken met wanneer bijvoorbeeld de waterleiding beschermd moet worden tegen wintervorst. Bij een vasectomie wordt de hoofdkraan dichtgedraaid.
Doe je dan verder niks: dan kan de waterleiding nog steeds bevriezen. Eerst moet de leiding leeg lopen (al het water er uit). Pas dan kan deze niet meer bevriezen. Zo is het ook na een sterilisatie: ‘hoofdkraan dicht, daarna schoonspoelen’.

Het is essentieel dat alle levende zaadcellen uit het lichaam verdwenen zijn. Zo lang als dat niet het geval is, wordt een zaadcontrole niet ‘als goed’ (=onvruchtbaar) afgegeven. Wel mogen er dode zaadcellen in het spermamonster aanwezig zijn; maar dan alleen met een aantal van minder dan 100.000.

Lees verder