Onze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Cookies accepteren
Direct informatie of een afspraak:
+31 (0)6 5311 6763

‘Algemene voorwaarden’


Algemene voorwaarden zijn van kracht wanneer u een sterilisatie bij Mannen SterilisatiePraktijk    ‘de vasman’ heeft afgesproken. U stemt in met de algemene voorwaarden zoals ze hieronder beschreven staan.

WGBO / informed consent
‘De vasman’ werkt zoals de Wet Geneeskundige BehandelingOvereenkomst (WGBO) adviseert. Het vormt de basis voor de beste behandeling voor u als man wanneer u gesteriliseerd wordt.In de WGBO staan rechten en plichten voor zowel de patiënt als de zorgverlener beschreven. Wanneer u een sterilisatie afspreekt, krijgt u uitgebreide en volledige informatie over deze ingreep, o.a. via het document ‘sterilisatie van de man, instructies, uitleg en adviezen vooraf’. U heeft de mogelijkheid om hierover vragen te stellen. 
Uw toestemming is nodig om de vasectomie te laten uitvoeren. Wij vragen u hiervoor, op de dag van de ingreep zelf, een toestemmingsverklaring te tekenen (= informed consent).

Afspraak maken / annuleren
Een afspraak voor een sterilisatie kan telefonisch, per mail of bij een kennismakingsbezoek worden gemaakt. Zo’n afspraak wordt altijd per mail naar u bevestigd.
Hierin worden genoemd:
- Datum
- Tijdstip
- Locatie waar de sterilisatie plaatsvindt.
Vanaf dit moment is de afspraak definitief en gelden volgende annuleringskosten wanneer u deze afzegt binnen een termijn van 1 week tot de geplande datum / tijdstip.

-   € 125,-      annuleren  1 week (168 uur) – 72 uur tot afspraak
-   € 250,-      annuleren  72 uur – 24 uur tot afspraak
-   € 330,-      annuleren  minder dan 24 uur tot afspraak
Bovenstaand geldt ongeacht de reden van het annuleren.

N.B. onder annuleren wordt ook verstaan: het verzetten van een afspraak naar een latere datum.
Tot 1 week voor de afgesproken behandeldatum kan een gemaakte afspraak zonder kosten worden geannuleerd.  

Persoonlijke eigendommen
Neemt u uw waardevolle en belangrijke eigendommen mee de behandelkamer in tijdens uw sterilisatie. ‘De vasman’ is niet aansprakelijk voor evt. diefstal van uw bezittingen. Uw auto kunt u parkeren op het grind (op het daarvoor bestemde parkeervak) of langs de straat voor de heg. ‘De vasman’ is niet aansprakelijk voor evt. beschadigingen aan uw voertuig.

Nazorg
Na uw sterilisatie kunt u voor eventuele vragen of problemen, de behandeling betreffend, telefonisch of per mail met ons contact zoeken. Wanneer dat nodig is, kunt u op onze ondersteuning rekenen daar waar dat binnen onze mogelijkheden ligt. Soms echter zullen wij u adviseren voor beoordeling of hulp uw eigen huisarts of de huisartsenpost te bezoeken. Dit geldt ook bij problemen tussen 22.00 – 08.00uur; u kunt zich dan wenden tot de huisartsenpost.

Zaadcontrole na 3 maanden
Na iedere sterilisatie dient zaadcontrole te worden verricht. Dit onderzoek kan op z’n vroegst plaatsvinden na 3 maanden èn minimaal 20 zaadlozingen. Zelf bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van deze zaadcontrole. Let op: een vasectomie is slechts dan een betrouwbare manier van anticonceptie wanneer het sperma is gecontroleerd en er geen levende zaadcellen meer aangetroffen zijn. Voor de interpretatie van de uitslag kunt u contact opnemen met ‘de vasman’.  

Klachtenregeling 
Mannen SterilisatiePraktijk ‘de vasman’ is aangesloten bij SKGE.
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100
info@skge.nl