Overige vragen

Overige vragen

Is het zinvol om een zaadcontrole binnen 3 maanden te doen?
Nee, dat is niet zinvol. De kans dat een man dan nog (steeds) vruchtbaar is, wordt hiermee groter. Ook roept zo’n uitslag soms onzekerheid op: ‘is de sterilisatie wel geslaagd?’ Dit is niet nodig: er is gewoon tijd nodig om alle zaadcellen uit het lichaam te laten verdwijnen.
Wat als de 25 zaadlozingen in 2 maanden bereikt zijn?
Soms worden wij gebeld door mannen met deze vraag. Ook hier is het antwoord: wachten tot er minimaal 3 maanden na de sterilisatie zijn verstreken. De combinatie van tijd (minimaal 3 maanden) èn aantal zaadlozingen (minimaal 25) bepaalt de kans op steriliteit na 3 maanden. In het lichaam van de man heeft een zaadcel een overlevingsduur van ongeveer 75 dagen.
Is er iets bekend over hoeveel mannen een zaadcontrole laten uitvoeren?
Ja, daarover het volgende: sterilisatie van de man is een zeer betrouwbare manier van anticonceptie. Vaak wordt voor deze vorm van definitieve geboortebeperking gekozen juist vanwege de betrouwbaarheid. Je zou dan verwachten dat iedere man – na ruim 3 maanden – zijn sperma ‘op onvruchtbaarheid’ zou laten controleren. Want pas dan is zeker of er ‘veilig’ zonder ander anticonceptiemiddel gemeenschap kan plaatsvinden. Wij schatten in dat in het verleden 10-20% van de, door ons gesteriliseerde, mannen het sperma niet liet controleren. Nu wij zelf de zaadcontroles doen, ligt dit percentage gelukkig vele malen lager. Mannen vinden het prettig alles onder één dak te laten uitvoeren. In onze documentatie staat uitvoerig beschreven dat er een zaadcontrole dient plaats te vinden. En dat zekerheid pas daarna – bij een ‘goede’ uitslag – kan worden gegarandeerd. Ook wordt dit ‘onderwerp’ altijd nog besproken tijdens de behandeling zelf.
Heb ik een verwijsbrief nodig?
Een verwijsbrief van de huisarts is niet noodzakelijk. Bij een aanvullende verzekering vraagt de zorgverzekeraar vaak wel om een verwijzing. Huisartsen en verloskundigen kunnen heel eenvoudig naar ons verwijzen via zijn/haar online verwijssysteem ‘Zorgdomein’.
Sterilisatie, hoe werkt het in de praktijk?
Tijdens de sterilisatie word ik geassisteerd door mijn vaste assistente / verpleegkundige Monique of Rini. Zij bieden u daarnaast mentale ondersteuning om de ingreep voor u op een zo prettig mogelijke manier te laten verlopen.