Foutieve informatie zorgverzekeraar

Helaas komt ons soms ter ore ‘dat de zorgverzekeraar onjuiste (telefonische) informatie geeft over onze contractering’.

Helaas komt het ons soms ter ore ‘dat de zorgverzekeraar onjuiste (telefonische) informatie geeft over onze contractering’. ‘De vasman’ zou geen contract met ‘de zorgverzekeraar’ hebben (?)’ Aanvullend verzekerden zouden daardoor geen recht op vergoeding van de kosten voor een sterilisatie hebben. Deze informatie is niet juist: er is een contract met zorgverzekeraar VGZ en recent is dat contract voor 2018 en 2020 verlengd.

Wanneer u, voor een sterilisatie, aanvullend verzekerd bent, worden de kosten van deze ingreep voor u vergoed. Ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Dat is wettelijk zo geregeld.
U kunt er dus, als aanvullend verzekerde, vanuit gaan dat u de kosten van de sterilisatie vergoed krijgt, ook al geeft uw zorgverzekeraar u in 1e instantie soms andere informatie.

Wanneer deze situatie zich voordoet en u ‘tegengestelde informatie’ van uw zorgverzekeraar krijgt, kunt u hierover met ons contact zoeken. Een telefoontje of mailtje met de zorgverzekeraar neemt vaak onduidelijkheden weg.

De vasman in de volkskrant

5 jaar 'de vasman'