Bericht voor (huis)artsen

Deze maand komt er een advertentie in ‘de Dokter’, het tijdschrift van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waarin ik huisartsen vraag om opgeleid te worden tot ‘vasmandokter’...

Het is erg druk ‘in sterilisatieland’.
Wachttijden in ziekenhuizen voor een vasectomie lopen op tot soms 1 tot 2 jaar. Sommige (grote) ziekenhuizen zijn helemaal gestopt met deze ingreep. In deze ‘post-Corona’tijd met personeelsgebreken moeten er keuzes worden gemaakt waarbij een sterilisatie niet prioriteit No.1 heeft. Begrijpelijkerwijs gaan kankerbehandelingen in de urologie, maar ook een niersteen die klachten geeft, nu eenmaal voor.
Hierdoor lopen ook in onze praktijk wachttijden op tot, momenteel (februari 2023), ruim 2 maanden. Dat is nog acceptabel, maar ooit had ik me voorgenomen om mannen met sterilisatiewens binnen 2 weken te (kunnen) behandelen. M.a.w. dat ‘voornemen’ staat onder druk temeer daar ik het vermoeden heb dat in de komende tijd mogelijk nog meer ziekenhuizen met steriliseren zullen stoppen. En wachttijden dus nog verder zullen oplopen…..
Waar kunnen mannen die gesteriliseerd willen worden in de toekomst dan nog terecht?
Na enig nadenken, wikken & wegen, heb ik besloten om mijn praktijk te gaan uitbreiden. Ooit is ‘de vasman’ ontstaan als nascholingscursus voor huisartsen. Dat terrein, het opleiden tot sterilisatiedokter, is mij dus bekend. Tevens weet ik hoe een sterilisatiepraktijk opgezet kan worden.  Ook die expertise is aanwezig.
Deze maand komt er een advertentie in ‘de Dokter’, het tijdschrift van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waarin ik huisartsen vraag om opgeleid te worden tot ‘vasmandokter’. Het leek me goed om deze advertentie ook op de website te plaatsen.

Aanvullend verzekerd; ‘hoe zit het nu?’

Team 'de vasman'