Blog


Vertrouwde handen
We horen vaker terug van mannen ‘dat we zo’n ingespeeld team zijn’. Dat klopt ook wel.
Het werk dat wij doen, berust voor een groot deel op samenwerking. En op handvaardigheid. Samenwerkende handen: de linker hand die precies weet wat de rechter doet. Of gaat doen. Dat geldt voor de handen van Marion en evenzo voor de mijne. Marion’s linker hand ondersteunt mij tijdens de ingreep, door bijvoorbeeld te deppen met een gaasje. En dat terwijl haar rechter hand, gelegen op de buik van de man die de behandeling ondergaat, ondersteuning geeft bij de ademhaling. En zo wat spanning wegneemt. Ondertussen houdt mijn linker hand de zaadleider vast terwijl mijn rechter de operatie uitvoert. Samenwerking met elkaar, samenwerking tussen handen, die van elkaar weten wat er verwacht wordt en wat ze moeten doen.

Jarenlange ervaring met onze handen & jarenlange ervaring met elkaar maken dat u bij ons in vertrouwde handen bent. En zo willen we het ook.
2021-06-27