Blog


De verkenner
Muziek kan ontspannend werken; dat weten we eigenlijk allemaal. Ook wij maken er gebruik van en geven aan in onze documentatie – die alle mannen voor hun sterilisatie ontvangen – dat er de mogelijkheid is om tijdens de behandeling naar muziek te luisteren. Gewoon, via de mobiel met oortjes.

Zo heeft de man, die wij even later zullen leren kennen als ‘de verkenner’, ook het mobieltje met aansluiting voor zijn oren klaargelegd. “Ik kijk wel even wat ik doe, naar muziek luisteren of niet…..” 
Tijdens de sterilisatie laat hij zijn telefoon geheel onaangeroerd. Er volgt een gesprek. Zo verloopt het vaak. En juist een gesprek kan afleiden van dat wat we doen. Zo’n gesprek ‘heeft functie’. Afleidend voor degene die behandeld wordt, boeiend voor ons. Want iedere keer is de inhoud en interactie weer anders. 
We horen dat hij beroepsmilitair is geweest en op uitzending was in Bosnië en Afghanistan. Hij heeft er vrienden aan overgehouden.

Als we klaar zijn, horen we daar iets meer over. Over zijn vrienden, die ook ‘nog moeten!’  
“Ja, eigenlijk ben ik hier ook als een soort verkenner voor hen. Kijken hoe het is!? Ik zal ze berichten dat het allemaal nogal meevalt.” 

We kennen dit uit de praktijk: vaker behandelen we familie, vrienden, of collega’s van…… 
2020-08-19