Blog


Kleinschaligheid
Mannen mogen mij met de voornaam aanspreken. Volgens mij maakt tutoyeren de afstand kleiner. En: hoe kleiner die afstand tussen ons, des te groter gemiddeld het vertrouwen is.
Kleinschaligheid, afstand en vertrouwen gaan hand in hand. Hoe kleiner het schaaltje, des te meer vertrouwen. Ik geloof daar heilig in.
2024-02-15
Huiskamersfeer
Tijdens iedere behandeling komt het eigenlijk wel ter sprake: de vraag ‘hoe ben je bij ‘de vasman’ terecht gekomen?’

Verrassend is het dan soms om te horen ‘hoe een huisarts onze praktijk aanraadt.’
2023-11-07
Podcast ‘de vasman’
Recentelijk is er een actuele Podcast opgenomen over ons werk binnen Sterilisatiepraktijk ‘de vasman’. Erik Vos, Podcastmaker, maar ook ervaringsdeskundige op het vlak van een door ons uitgevoerde sterilisatie, gaat met Monique en mij in gesprek over wat wij doen.
2023-07-28
Het hogere segment
Praten tijdens een medische ingreep heeft soms een hele duidelijke functie. Een gesprek stelt mensen op hun gemak en leidt een beetje af van wat ‘ze hier eigenlijk komen doen’, namelijk  gesteriliseerd worden.
2023-05-24
De vrije inloop
‘Is er gewoon vrije inloop…?’ De vraag komt van de man die 5 maanden geleden zijn vasectomie bij ons heeft laten uitvoeren.
2023-03-09
Het handgeschreven briefje
Wanneer mannen opzien tegen hun sterilisatie, als er vooraf spanning wordt ervaren, dan is er de mogelijkheid om - een klein uurtje voor de behandeling - een kalmerend tablet in te nemen. Diazepam (valium) heet het tablet en de dosering die ik adviseer is 10mg. Per post stuur ik het, meestal blauwe pilletje, op begeleid door een handgeschreven briefje met instructies.
2022-10-18
De Japanse vlag? Pleisters verwisselen!
‘Wanneer moet ik de pleisters precies vervangen?’ Het is een veelgehoorde vraag aan het eind van de behandeling. Mannen halen opgelucht adem op dit moment en de praktische kant van ‘de nazorg’ komt nu in beeld.
2021-10-13
Een afspraak met mijn bank
Niet direct begrijp ik wat de man bedoelt. Het kwartje moet even vallen wanneer hij zegt ‘dat hij een afspraak met zijn bank heeft…’ Goh, wat onhandig om dat nu – net na afloop van de sterilisatie – zo te plannen, denk ik nog….  Pas dan realiseer ik me dat hij niet ‘de financiële instelling’ bank bedoelt, maar zijn luie, comfortabele zitbank thuis! Mooi hoe hij dat nu verwoordt.
2021-09-16
Korte lijntjes
‘Klopt het dat ik u toen zelf aan de telefoon had?’
‘Je mag ‘je’ zeggen hoor’, is onze eerste reactie altijd. Afstand proberen we altijd zo klein mogelijk te houden. Het hoort een beetje bij het vak huisartsgeneeskunde en vanuit die optiek willen wij onze klanten benaderen. Hoe kleiner de afstand is, hoe groter ‘het gemak’ gemiddeld genomen wordt.
2021-09-13
Vertrouwde handen
We horen vaker terug van mannen ‘dat we zo’n ingespeeld team zijn’. Dat klopt ook wel.
Het werk dat wij doen, berust voor een groot deel op samenwerking. En op handvaardigheid. Samenwerkende handen: de linker hand die precies weet wat de rechter doet. Of gaat doen.
2021-06-27
Juichen bij 2 - 0
‘Ik juich pas als de andere kant net zo gaat….!’ We horen de opmerking halverwege de ingreep van de man die, buiten Coronatijd, op de tribune staat van een Eredivisievoetbalclub. ‘Je juicht pas als het 2 – 0 geworden is, reageer ik.’ ‘Precies’ valt ons ten deel.
2021-06-24
Cowboys
‘Wat is er allemaal mogelijk nadat een sterilisatie is uitgevoerd?’ Deze vraag wordt ons veelvuldig gesteld voorafgaand aan een behandeling. Het blijkt dat sommige mannen meer opzien tegen ‘het daarna’ dan tegen de ingreep zelf. Indianenverhalen doen soms de ronde: ‘mijn vriend heeft weken niet kunnen lopen nadat hij was geweest….’
2021-05-27
Een goed adfiets
Ontspannen ligt de man op onze behandelbank. Hij vertelt ‘uit de buurt te komen’ en dat hij heeft overwogen om naar ons toe te komen fietsen. ‘Toch maar niet gedaan….., mede op jullie advies.
2021-04-23
De ijscoman
Eigenlijk hoeven we deze man niks over ‘koeling’ te vertellen. Hij is meer de expert dan dat wij dat zijn. Terwijl we bezig zijn met onze voorbereidingen om hem zo dadelijk te gaan steriliseren, vertelt hij eigenaar te zijn van een ijssalon. Dus koeling is eigenlijk ‘zijn ding!’
2021-02-21
De verkenner
Muziek kan ontspannend werken; dat weten we eigenlijk allemaal. Ook wij maken er gebruik van en geven aan in onze documentatie – die alle mannen voor hun sterilisatie ontvangen – dat er de mogelijkheid is om tijdens de behandeling naar muziek te luisteren. Gewoon, via de mobiel met oortjes.
2020-08-19
Ben ik hier wel goed?
De man is al gaan liggen op onze behandelbank. Schoenen, boven- en onderbroek heeft hij al uitgedaan en eigenlijk zijn we net zover dat we hem willen gaan joderen. En dan ineens die vraag….!? ‘Jullie gaan toch zo een sterilisatie doen?’
2020-08-05
2 tegelijk
Nog maar één keer eerder hebben we dit meegemaakt: dat zich 2 mannen tegelijk voor hun sterilisatie aanmelden! En nu, vandaag, krijgen wij 2 telefoontjes van mannen die niet enkel voor zichzelf willen afspreken, maar de vraag stellen ‘of er ook met 2 gekomen mag worden?’ Natuurlijk, dat mag ook.
2020-06-16
Huup huup: Barbatruc!
Hoe gaat een sterilisatie in zijn werk? Eigenlijk wordt in korte tijd, de behandeling duurt gemiddeld zo’n 20-30 minuten, tweemaal hetzelfde gedaan. Mannen hebben namelijk 2 zaadleiders, een linker en een rechter, en deze moeten beide worden ‘doorgenomen’. Dat wil zeggen dat er een stukje (1 tot 2 centimeter) wordt verwijderd...
2020-03-17
De naam 'de vasman'
Mensen vragen ons wel eens waar onze naam vandaan komt? ‘De vasman’? Waar staat dat eigenlijk voor? Een goeie vraag. Toen ‘de vasman’ startte, moest er een website gemaakt worden. Zoiets betekent: ontwerp maken, domeinnaam aanvragen en allerlei hostingtoestanden waar wij geen verstand van hebben...
2020-02-24
Een rondje anatomie
Gesteriliseerd worden betekent voor sommige mannen ‘een rondje anatomie’: hoe zit het mannenlichaam nu eigenlijk in elkaar? De één is daarvan beter op de hoogte dan de ander en die verschillen mogen er natuurlijk ook zijn. Wat komen wij zoal tegen?
2019-09-11
De man uit Israël
Laatst kregen we op zondagochtend een mailtje. In het Engels. Het onderwerp was ‘vasectomy’ zo lazen we meteen. De afzender bleek een man uit Israël te zijn. Schriftelijk informeerde hij naar de mogelijkheid van sterilisatie.
Uit Israël??
2019-08-07